Onderwijs

De school moet rekening houden met een grote verschillen in leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit, vooropleiding, kennisniveau, vaardigheden en capaciteiten. Dit vereist een bijna individuele aanpak. Met in de eerste fase van de opleiding zeventien van de tweeëndertig lesuren, heeft het leren van Nederlands, of indien nodig alfabetisering, de hoogste prioriteit.

Ter verbreding van kennis en vaardigheden en ter verbetering van de startpositie in het vervolgonderwijs staat er daarnaast in de eerste fase van de opvang ook nog een aantal andere vakken op de lessentabel: wiskunde, rekenen, Engels, informatica, biologie, geschiedenis, handvaardigheid, maatschappij- en wereldoriëntatie. Voor deze vakken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van methoden die ook bij het reguliere onderwijs in gebruik zijn om de aansluiting te vergemakkelijken. 

De expertise van de locatie wordt ook ingezet ten behoeve van (jong-) volwassenen. In samenwerking met het UAF (University Assistance Fund) te Utrecht worden voor de individuele cursisten naast het Nt2-traject gericht op staatsexamen Nt2 II, programma's met aanvullende vakken opgesteld die aansluiting mogelijk maken op het gewenste vervolgonderwijs op HBO of WO niveau. 
De school moet rekening houden met een grote verschillen in leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit, vooropleiding, kennisniveau, vaardigheden en capaciteiten. Dit vereist een bijna individuele aanpak. Met in de eerste fase van de opleiding zeventien van de tweeëndertig lesuren, heeft het leren van Nederlands, of indien nodig alfabetisering, de hoogste prioriteit.

Ter verbreding van kennis en vaardigheden en ter verbetering van de startpositie in het vervolgonderwijs staat er daarnaast in de eerste fase van de opvang ook nog een aantal andere vakken op de lessentabel: wiskunde, rekenen, Engels, informatica, biologie, geschiedenis, handvaardigheid, maatschappij- en wereldoriëntatie. Voor deze vakken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van methoden die ook bij het reguliere onderwijs in gebruik zijn om de aansluiting te vergemakkelijken. 

De expertise van de locatie wordt ook ingezet ten behoeve van (jong-) volwassenen. In samenwerking met het UAF (University Assistance Fund) te Utrecht worden voor de individuele cursisten naast het Nt2-traject gericht op staatsexamen Nt2 II, programma's met aanvullende vakken opgesteld die aansluiting mogelijk maken op het gewenste vervolgonderwijs op HBO of WO niveau.