Roosters

De roosters per dag / uur / groep zijn frequent aan wijzigingen onderhevig. Ze worden derhalve voor een beperkt aantal weken vooruit gepubliceerd.

Op school hangen bij de receptie en in de kantine mededelingenborden die het actuele lesrooster weergeven.
De roosters per dag / uur / groep zijn frequent aan wijzigingen onderhevig. Ze worden derhalve voor een beperkt aantal weken vooruit gepubliceerd.

Op school hangen bij de receptie en in de kantine mededelingenborden die het actuele lesrooster weergeven.