Wiskunde

Wiskunde in VMBO-TL groep

De leerlingen van de VMBO-TL groep werken zelfstandig en op hun eigen tempo. Ze krijgen 4 uur wiskunde en 1 uur rekenen per week aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Moderne Wiskunde voor het vak wiskunde en Nu rekenen voor het vak rekenen. In principe kunnen ze na drie jaar het staatsexamen wiskunde afleggen en de rekentoets 2F na twee jaar rekenonderwijs. De grote verschillen in voorkennis zorgt ervoor dat in deze groep leerlingen van alle leerjaren bij elkaar zitten en ze werken aan hun eigen lesstof, gebaseerd op hun individuele leertraject. 


Wiskunde voor niet-leerplichtige leerlingen

De niet-leerplichtige leerlingen kunnen wiskunde als keuzevak kiezen als ze dit nodig hebben om te kunnen starten met een MBO, HBO of WO opleiding. We werken met de methode Moderne Wiskunde en rekenen op niveau 3F. Door gebruik te maken van de digitale leermiddelen verbeteren wij ook de ICT vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen volgen wekelijks 6 lesuren en de theorie wordt gestructureerd en met uitgewerkte voorbeelden behandeld. Daarnaast bieden wij oefentoetsen, verdiepingsmateriaal en toetsopdrachten om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijke vervolgopleiding. 

Wiskunde in VMBO-TL groep

De leerlingen van de VMBO-TL groep werken zelfstandig en op hun eigen tempo. Ze krijgen 4 uur wiskunde en 1 uur rekenen per week aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Moderne Wiskunde voor het vak wiskunde en Nu rekenen voor het vak rekenen. In principe kunnen ze na drie jaar het staatsexamen wiskunde afleggen en de rekentoets 2F na twee jaar rekenonderwijs. De grote verschillen in voorkennis zorgt ervoor dat in deze groep leerlingen van alle leerjaren bij elkaar zitten en ze werken aan hun eigen lesstof, gebaseerd op hun individuele leertraject. 


Wiskunde voor niet-leerplichtige leerlingen

De niet-leerplichtige leerlingen kunnen wiskunde als keuzevak kiezen als ze dit nodig hebben om te kunnen starten met een MBO, HBO of WO opleiding. We werken met de methode Moderne Wiskunde en rekenen op niveau 3F. Door gebruik te maken van de digitale leermiddelen verbeteren wij ook de ICT vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen volgen wekelijks 6 lesuren en de theorie wordt gestructureerd en met uitgewerkte voorbeelden behandeld. Daarnaast bieden wij oefentoetsen, verdiepingsmateriaal en toetsopdrachten om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijke vervolgopleiding.