Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk is een onderdeel van het staatsexamen VMBO-TL. De leerlingen moeten voor een volledig VMBO-TL diploma een sectorwerkstuk inleveren en presenteren. Het sectorwerkstuk dient te gaan over een maatschappelijk relevant onderwerp dat past bij de beroepswereld van de desbetreffende sector.
Het sectorwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen:
  • het werkstuk zelf
  • een plan van aanpak en een logboek met een evaluatie
  • een poster met de resultaten van het werkstuk
  • een verslag van oriëntatie op leren en werken.
Het sectorwerkstuk is een onderdeel van het staatsexamen VMBO-TL. De leerlingen moeten voor een volledig VMBO-TL diploma een sectorwerkstuk inleveren en presenteren. Het sectorwerkstuk dient te gaan over een maatschappelijk relevant onderwerp dat past bij de beroepswereld van de desbetreffende sector.
Het sectorwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen:
  • het werkstuk zelf
  • een plan van aanpak en een logboek met een evaluatie
  • een poster met de resultaten van het werkstuk
  • een verslag van oriëntatie op leren en werken.