Nederlands als tweede taal

Het onderwijs in Nt2 is zo ingericht dat een leerling in eigen tempo door de stof kan gaan. Een snelle leerling stroomt snel door naar een ‘hogere’ groep. De leerlingen zijn zoveel mogelijk in groepen verdeeld op basis van hun niveau Nederlands. Differentiëren blijft echter de basis van de didactiek.

Gemiddeld doet een leerling er één jaar en zes maanden over om de vier hoofdonderdelen van het Nederlands - lezen, spreken, luisteren en schrijven- op het vereiste niveau te krijgen om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

De vorderingen van de leerlingen worden getoetst met behulp van de NIVOR toets (Niveau Vorderingen toets van het CITO). De toets kent drie hoofdniveau’s verdeeld in vier subniveaus. 3.4 is de eindtoets die bijna gelijk staat aan Staatsexamen 1 (vereiste niveau Nederlands voor MBO opleidingen). De lat wordt bewust hoog gelegd om de kans op uitval in het reguliere onderwijs tengevolge van taalachterstand te minimaliseren. Vooral ook het aanscherpen van de taaleisen in het VO op referentieniveau 1F en 2F, vraagt extra aandacht hiervoor. De praktijkervaring van de collega’s in het reguliere onderwijs in de regio, heeft uitgewezen dat deze aanpak de juiste basis biedt voor een geslaagde Nederlandse schoolcarrière.

Het onderwijs in Nt2 is zo ingericht dat een leerling in eigen tempo door de stof kan gaan. Een snelle leerling stroomt snel door naar een ‘hogere’ groep. De leerlingen zijn zoveel mogelijk in groepen verdeeld op basis van hun niveau Nederlands. Differentiëren blijft echter de basis van de didactiek.

Gemiddeld doet een leerling er één jaar en zes maanden over om de vier hoofdonderdelen van het Nederlands - lezen, spreken, luisteren en schrijven- op het vereiste niveau te krijgen om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

De vorderingen van de leerlingen worden getoetst met behulp van de NIVOR toets (Niveau Vorderingen toets van het CITO). De toets kent drie hoofdniveau’s verdeeld in vier subniveaus. 3.4 is de eindtoets die bijna gelijk staat aan Staatsexamen 1 (vereiste niveau Nederlands voor MBO opleidingen). De lat wordt bewust hoog gelegd om de kans op uitval in het reguliere onderwijs tengevolge van taalachterstand te minimaliseren. Vooral ook het aanscherpen van de taaleisen in het VO op referentieniveau 1F en 2F, vraagt extra aandacht hiervoor. De praktijkervaring van de collega’s in het reguliere onderwijs in de regio, heeft uitgewezen dat deze aanpak de juiste basis biedt voor een geslaagde Nederlandse schoolcarrière.