Maatschappijleeroriëntatie

De leerlingen uit de startersgroepen en V-groepen volgen het vak maatschappijoriëntatie. De nadruk bij dit vak ligt op de kennismaking met onze cultuur en gebruiken. Tijdens de les is er ruimte voor discussie en meningsvorming. Als de leerling doorstroomt naar de MBO schakelklas of VMBO-TL groep hebben ze voldoende basis gehad om het vak maatschappijleer te kunnen volgen. Dit geldt ook voor doorstroming naar het reguliere onderwijs. Met het vak maatschappijoriëntatie zijn de leerlingen feestelijk bezig met taal. 
De leerlingen uit de startersgroepen en V-groepen volgen het vak maatschappijoriëntatie. De nadruk bij dit vak ligt op de kennismaking met onze cultuur en gebruiken. Tijdens de les is er ruimte voor discussie en meningsvorming. Als de leerling doorstroomt naar de MBO schakelklas of VMBO-TL groep hebben ze voldoende basis gehad om het vak maatschappijleer te kunnen volgen. Dit geldt ook voor doorstroming naar het reguliere onderwijs. Met het vak maatschappijoriëntatie zijn de leerlingen feestelijk bezig met taal. 
Maatschappijleer 1 en 2 voor VMBO-TL

Bij maatschappijleer 1 leer je over de waarden en normen die gelden in de Nederlandse samenleving. Je leert welke maatschappelijke problemen er zijn en hoe verschillende groepen in de samenleving hiermee omgaan. Ook leer je om hier zelf een mening over te vormen en deze te beargumenteren. Leerlingen van de VMBO-TL3 groep worden voorbereid op hun mondeling examen maatschappijleer 1.

Bij maatschappijleer 2 ga je dieper in op de stof die je bij maatschappijleer 1 hebt gehad. Je gaat je verdiepen in de onderwerpen politiek, criminaliteit, werk, massamedia en de multiculturele samenleving. Leerlingen van de VMBO-TL4 groep bereiden zich voor op het staatsexamen maatschappijleer 2.
Bij maatschappijleer 1 leer je over de waarden en normen die gelden in de Nederlandse samenleving. Je leert welke maatschappelijke problemen er zijn en hoe verschillende groepen in de samenleving hiermee omgaan. Ook leer je om hier zelf een mening over te vormen en deze te beargumenteren. Leerlingen van de VMBO-TL3 groep worden voorbereid op hun mondeling examen maatschappijleer 1.

Bij maatschappijleer 2 ga je dieper in op de stof die je bij maatschappijleer 1 hebt gehad. Je gaat je verdiepen in de onderwerpen politiek, criminaliteit, werk, massamedia en de multiculturele samenleving. Leerlingen van de VMBO-TL4 groep bereiden zich voor op het staatsexamen maatschappijleer 2.