Engels

Engels is in het Nederlandse onderwijs een vast onderdeel van het curriculum. Slechts weinig nieuwkomers beheersen de Engelse taal op een voldoende niveau. Dit betekent voor velen het leren van twee nieuwe talen zonder de ondersteuning vanuit de eigen taal. 
Methodes die rekening houden met deze complexe beginsituatie voor de leerlingen zijn er niet. Om de drempel te verlagen wordt pas begonnen met deze tweede vreemde taal als het niveau Nederlands zich rond eind A1 bevindt. De gebruikte methodes worden ook in het reguliere VO gebruikt.
Een paar keer per jaar is er mogelijkheid om IVIO examens Engels (KSE1, KSE2 en/of KSE3) af te leggen. Voor de VMBO-TL leerlingen is het mogelijk om via de staatsexamens van DUO een certificaat Engels VMBO-TL te halen. Voor de leerlingen die tussentijds uitstromen worden er TOA-toetsen gebruikt om hun niveau vast te stellen.
Engels is in het Nederlandse onderwijs een vast onderdeel van het curriculum. Slechts weinig nieuwkomers beheersen de Engelse taal op een voldoende niveau. Dit betekent voor velen het leren van twee nieuwe talen zonder de ondersteuning vanuit de eigen taal. 
Methodes die rekening houden met deze complexe beginsituatie voor de leerlingen zijn er niet. Om de drempel te verlagen wordt pas begonnen met deze tweede vreemde taal als het niveau Nederlands zich rond eind A1 bevindt. De gebruikte methodes worden ook in het reguliere VO gebruikt.
Een paar keer per jaar is er mogelijkheid om IVIO examens Engels (KSE1, KSE2 en/of KSE3) af te leggen. Voor de VMBO-TL leerlingen is het mogelijk om via de staatsexamens van DUO een certificaat Engels VMBO-TL te halen. Voor de leerlingen die tussentijds uitstromen worden er TOA-toetsen gebruikt om hun niveau vast te stellen.