Economie

De leerlingen van de VMBO-TL groep volgen economie om hierin vervolgens het staatsexamen af te leggen. Er wordt tijdens de lessen onder andere aandacht besteedt aan arbeid en productie, consumptie, overheid en bestuur, internationale ontwikkelingen en natuur en milieu.
De leerlingen werken in een reguliere VO methode en bereiden zich voor op het centrale examen in mei en het mondelinge examen in juli.  

De leerlingen van de VMBO-TL groep volgen economie om hierin vervolgens het staatsexamen af te leggen. Er wordt tijdens de lessen onder andere aandacht besteedt aan arbeid en productie, consumptie, overheid en bestuur, internationale ontwikkelingen en natuur en milieu.
De leerlingen werken in een reguliere VO methode en bereiden zich voor op het centrale examen in mei en het mondelinge examen in juli.