Beeldende vorming

Beeldende vormgeving bestaat uit een ruim aanbod van teken-, handvaardigheid- en textielopdrachten. Eerst worden er basisvaardigheden aangeleerd omdat sommige leerlingen uit hun land van herkomst weinig of niets hebben meegekregen met betrekking tot de beeldende vakken. 
De beeldende opdrachten zijn indirect een aanvulling op de vakken Nederlands en wiskunde omdat er reken- en taalvaardigheden in verweven zitten. Hierna krijgen de leerlingen verdieping in de opdrachten en vaardigheden aangeboden zodat ze aansluiting kunnen vinden wanneer ze overstappen naar het reguliere onderwijs. Om de leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur brengen organiseren we excursies, zoals een bezoek aan het Cuypershuis. 
Beeldende vormgeving bestaat uit een ruim aanbod van teken-, handvaardigheid- en textielopdrachten. Eerst worden er basisvaardigheden aangeleerd omdat sommige leerlingen uit hun land van herkomst weinig of niets hebben meegekregen met betrekking tot de beeldende vakken. 
De beeldende opdrachten zijn indirect een aanvulling op de vakken Nederlands en wiskunde omdat er reken- en taalvaardigheden in verweven zitten. Hierna krijgen de leerlingen verdieping in de opdrachten en vaardigheden aangeboden zodat ze aansluiting kunnen vinden wanneer ze overstappen naar het reguliere onderwijs. Om de leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur brengen organiseren we excursies, zoals een bezoek aan het Cuypershuis.