Het vervolgonderwijs

Is het niveau Nederlands van de leerling eenmaal zover gevorderd dat hij of zij geplaatst kan worden in het reguliere onderwijs dan zorgen wij ervoor dat de juiste vervolgopleiding gekozen wordt en dat de leerling ook daadwerkelijk geplaatst wordt.

Leerlingen tot zestien jaar worden geplaatst op de scholen voor vmbo-havo-vwo of praktijkonderwijs in de regio. Voor leerlingen van zestien jaar of ouder die vanwege hun leeftijd niet meer passen in het reguliere onderwijs, verzorgt de locatie VMBO-t en MBO schakel onderwijs. 


Het VMBO-t wordt afgesloten met het staatsexamen VMBO-t. Dit kan in één keer voor alle vakken of door het 'stapelen' van certificaten per vak gedurende meerdere jaren. 


Het MBO schakeljaar wordt afgesloten met een toelatingstoets voor MBO niveau twee of hoger.

Voor volwassenen die hun opleiding afsluiten met staatsexamen Nt2 I of II is het, afhankelijk van hun vooropleiding, mogelijk om in te stromen in het MBO, HBO of WO.


Zeker voor de jonge leerling is de overstap naar het reguliere onderwijs een spannende aangelegenheid. Van een beschermende, relatief kleine schoolgemeenschap, met veel lotgenoten, komen ze terecht in de relatieve anonimiteit van de grote scholengemeenschap waar ze zichzelf moeten weten te redden. Nt2 Mundium College blijft voor hen dan de locatie waar ze met alle vragen en problemen terecht kunnen.

Is het niveau Nederlands van de leerling eenmaal zover gevorderd dat hij of zij geplaatst kan worden in het reguliere onderwijs dan zorgen wij ervoor dat de juiste vervolgopleiding gekozen wordt en dat de leerling ook daadwerkelijk geplaatst wordt.

Leerlingen tot zestien jaar worden geplaatst op de scholen voor vmbo-havo-vwo of praktijkonderwijs in de regio. Voor leerlingen van zestien jaar of ouder die vanwege hun leeftijd niet meer passen in het reguliere onderwijs, verzorgt de locatie VMBO-t en MBO schakel onderwijs. 


Het VMBO-t wordt afgesloten met het staatsexamen VMBO-t. Dit kan in één keer voor alle vakken of door het 'stapelen' van certificaten per vak gedurende meerdere jaren. 


Het MBO schakeljaar wordt afgesloten met een toelatingstoets voor MBO niveau twee of hoger.

Voor volwassenen die hun opleiding afsluiten met staatsexamen Nt2 I of II is het, afhankelijk van hun vooropleiding, mogelijk om in te stromen in het MBO, HBO of WO.


Zeker voor de jonge leerling is de overstap naar het reguliere onderwijs een spannende aangelegenheid. Van een beschermende, relatief kleine schoolgemeenschap, met veel lotgenoten, komen ze terecht in de relatieve anonimiteit van de grote scholengemeenschap waar ze zichzelf moeten weten te redden. Nt2 Mundium College blijft voor hen dan de locatie waar ze met alle vragen en problemen terecht kunnen.