Resultaten van het onderwijs

Elke leerling verdient een eigen aanpak waarbij rekening wordt gehouden met basisvaardigheden verbonden aan de gekozen studierichting. De leerling moet voldoende competent zijn om later in de gekozen richting op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren. Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. 
Het betekent dat de dagelijkse onderwijspraktijk aangepast dient te worden aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen met het oog op het verbeteren van de onderwijsresultaten van deze leerlingen. De taalwerkplaats heeft hierin een ondersteunende functie.

Binnen de taalwerkplaats werkt de leerling individueel of in een kleine groep aan zijn eigen individuele taaldoelen. De doelen zijn gericht op:
  • het herstellen van tekorten op een gebied van de Nederlandse taal, of
  • het herhalen van de leerstof, zodat de leerling met voldoende zelfvertrouwen verder kan gaan met de leerstof in de klas, of
  • het vooraf bestuderen van nieuwe leerstof, zodat de leerling voldoende zelfvertrouwen krijgt en niet meer tegen de les opziet.
Binnen de taalwerkplaats maken we gebruik van de Nt2 expertise die aanwezig is in onze organisatie. Niet alleen leerlingen van Nt2 Mundium College maken gebruik van de taalwerkplaats. Op verzoek wordt er ook taalondersteuning geboden aan leerlingen met individuele taaldoelen van VO-scholen in de nabije omgeving. 
Elke leerling verdient een eigen aanpak waarbij rekening wordt gehouden met basisvaardigheden verbonden aan de gekozen studierichting. De leerling moet voldoende competent zijn om later in de gekozen richting op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren. Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. 
Het betekent dat de dagelijkse onderwijspraktijk aangepast dient te worden aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen met het oog op het verbeteren van de onderwijsresultaten van deze leerlingen. De taalwerkplaats heeft hierin een ondersteunende functie.

Binnen de taalwerkplaats werkt de leerling individueel of in een kleine groep aan zijn eigen individuele taaldoelen. De doelen zijn gericht op:
  • het herstellen van tekorten op een gebied van de Nederlandse taal, of
  • het herhalen van de leerstof, zodat de leerling met voldoende zelfvertrouwen verder kan gaan met de leerstof in de klas, of
  • het vooraf bestuderen van nieuwe leerstof, zodat de leerling voldoende zelfvertrouwen krijgt en niet meer tegen de les opziet.
Binnen de taalwerkplaats maken we gebruik van de Nt2 expertise die aanwezig is in onze organisatie. Niet alleen leerlingen van Nt2 Mundium College maken gebruik van de taalwerkplaats. Op verzoek wordt er ook taalondersteuning geboden aan leerlingen met individuele taaldoelen van VO-scholen in de nabije omgeving.