Resultaten van het onderwijs

Er zijn geen landelijke normen gesteld aan het niveau waaraan de leerling dient te voldoen alvorens te kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dit, samen met het gegeven dat de niveauverschillen tussen leerlingen erg groot zijn (van analfabeet tot hbo/wo opgeleid), maakt een neutrale kwaliteitsbeoordeling moeilijk.


De locatie Nt2 hanteert, op basis van ervaring, als norm voor het doorstromen naar het regulier onderwijs, het voldoen aan NIVOR 3.4 (zie paragraaf Het onderwijs). Daarmee wordt de lat weliswaar hoog gelegd, maar is de kans van slagen in het VO het grootst. Gemiddeld doet een leerling er 1,5 jaar over om het vereiste niveau te bereiken. Een begaafde, snelle leerling behaalt dit niveau binnen één jaar. Wanneer het voor een leerling geen haalbare zaak blijkt te zijn om te voldoen aan NIVOR 3.4 (vanwege zijn of haar capaciteiten), dan wordt er een andere passende vervolgopleiding gezocht (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, et cetera).


De beste graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs aan de locatie Nt2, is de beoordeling ervan door ontvangende scholen. Zij immers moeten deze leerlingen verder opleiden voor een wettelijk erkend VO of MBO diploma. Deze beoordeling is positief: veel ontvangende scholen in de regio schrijven de leerlingen zonder enig voorbehoud in.

Er zijn geen landelijke normen gesteld aan het niveau waaraan de leerling dient te voldoen alvorens te kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dit, samen met het gegeven dat de niveauverschillen tussen leerlingen erg groot zijn (van analfabeet tot hbo/wo opgeleid), maakt een neutrale kwaliteitsbeoordeling moeilijk.


De locatie Nt2 hanteert, op basis van ervaring, als norm voor het doorstromen naar het regulier onderwijs, het voldoen aan NIVOR 3.4 (zie paragraaf Het onderwijs). Daarmee wordt de lat weliswaar hoog gelegd, maar is de kans van slagen in het VO het grootst. Gemiddeld doet een leerling er 1,5 jaar over om het vereiste niveau te bereiken. Een begaafde, snelle leerling behaalt dit niveau binnen één jaar. Wanneer het voor een leerling geen haalbare zaak blijkt te zijn om te voldoen aan NIVOR 3.4 (vanwege zijn of haar capaciteiten), dan wordt er een andere passende vervolgopleiding gezocht (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, et cetera).


De beste graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs aan de locatie Nt2, is de beoordeling ervan door ontvangende scholen. Zij immers moeten deze leerlingen verder opleiden voor een wettelijk erkend VO of MBO diploma. Deze beoordeling is positief: veel ontvangende scholen in de regio schrijven de leerlingen zonder enig voorbehoud in.