Missie

De school stelt zich ten doel om in een kleinschalige veilige leeromgeving, leerlingen in zo kort mogelijke tijd, middels individuele trajecten voor te bereiden op het reguliere Nederlandse onderwijs. Daarbij staan, naast onmisbare vakken zoals o.a. rekenen, wiskunde en Engels, het Nederlands als Tweede Taal en de kennismaking met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur, centraal.


Het leerdoel van de individuele leerling is het optimaliseren van zijn of haar persoonlijke toekomstperspectief uitgaande van vooropleiding en capaciteiten. Inzicht geven ìn en verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces is daarbij een belangrijk middel.
Het is de taak van de school de leerlingen hiervan bewust te maken en hen te ondersteunen bij het realiseren hiervan.

De school stelt zich ten doel om in een kleinschalige veilige leeromgeving, leerlingen in zo kort mogelijke tijd, middels individuele trajecten voor te bereiden op het reguliere Nederlandse onderwijs. Daarbij staan, naast onmisbare vakken zoals o.a. rekenen, wiskunde en Engels, het Nederlands als Tweede Taal en de kennismaking met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur, centraal.


Het leerdoel van de individuele leerling is het optimaliseren van zijn of haar persoonlijke toekomstperspectief uitgaande van vooropleiding en capaciteiten. Inzicht geven ìn en verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces is daarbij een belangrijk middel.
Het is de taak van de school de leerlingen hiervan bewust te maken en hen te ondersteunen bij het realiseren hiervan.