Leerroute niet-leerplichtigen

N.B. De intake geeft een globaal beeld over het taalniveau van de cursist en bepaalt in welke groep de cursist start. Instroom en uitstroom van de cursist kan in elke groep, afhankelijk van het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist. Uitstroom en toeleiding naar arbeid vindt plaats in alle groepen.
N.B. De intake geeft een globaal beeld over het taalniveau van de cursist en bepaalt in welke groep de cursist start. Instroom en uitstroom van de cursist kan in elke groep, afhankelijk van het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist. Uitstroom en toeleiding naar arbeid vindt plaats in alle groepen.