Leerroute leerplichtigen

N.B. Dit schema geeft weer hoe het algemene traject van een leerling verloopt. Binnen de schoolstructuur volgt de leerling zijn eigen leerroute, waarbij persoonlijk leren het uitgangspunt is.


N.B. Dit schema geeft weer hoe het algemene traject van een leerling verloopt. Binnen de schoolstructuur volgt de leerling zijn eigen leerroute, waarbij persoonlijk leren het uitgangspunt is.