Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Laatste nieuws
8-7-2014, door bth
Vrijdagmiddag 11 juli worden de diploma's en certificaten van de VMBOT uitgereikt!
Na hard werken en veel zenuwen krijgen de geslaagde leerlingen eindelijk het 'papiertje' waar ze mee verder kunnen studeren...
Voor het eerst gaan er leerlingen van het NT2 Mundium met een diploma naar huis en van school. Op de laatste schooldag zullen we hen in de bloemetjes zetten. Dat gebeurt vanaf 17.30 uur in de kantine van Gilde Opleidingen (Kasteel Hillenraedtstraat).
Tijdens die bijeenkomst zullen ook de geslaagden van de Ortolaan uit Heythuysen hun diploma krijgen. Met die school is samengewerkt om de examens te organiseren. 

6-4-2014, door bth
Van 14 t/m 18 april nemen 8 leerlingen van onze school deel aan de jaarlijkse Stage Battle die i.s.m. de Lions Club Roermond wordt georganiseerd. De leerlingen doen deze stage in plaats van hun maatschappelijke stage. Vier teams samengesteld uit vier scholen, gaan een opdracht uitvoeren. De presentatie van hun 'strijd' wordt gepresenteerd op woensdag 24 april in de aula van Niekee. Een jury beslist wie de opdracht het beste heeft uitgevoerd.
Voor een verslag van de battle van 2013 en nieuws over die van 2014 zie: www.destagebattle.nl.

16-2-2014, door bth
Vrijdag 28 februari zullen we 's morgens workshops geven waarin leerlingen diverse leuke dingen doen die met carnaval te maken hebben: schminken, maskers maken enzovoort.
In de middag kunnen de leerlingen die dat willen samen met docenten naar de 'sjolefestasie' gaan in Roermond op het Stationsplein. Als opmaat voor carnaval en een week vakantie.


Archief
Pagina 7 van 11Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste   

 
Welkom bij NT2 Mundium College

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

Laatste fotoalbum

IMG_20170423_121622