Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Laatste nieuws
5-1-2015, door bth
Aan alle bezoekers van deze website:
we wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Door de asbestproblemen in de Roermondse binnenstad in de laatste schoolweek voor kerstmis moest de voorgenomen slotactiviteit worden afgelast. Veel leerlingen konden niet naar school komen omdat er geen treinen in Roermond stopten!
Daarvoor in de plaats konden de wel aanwezige leerlingen een ochtend films kijken en aan het slot daarvan kregen ze een kerstlunch aangeboden. Foto's daarvan zijn te zien onder de kop Media>Foto>Kerstlunch 2014.

Meneer Joop Ramakers heeft tijdens de APV van 19 december 2014 bekend gemaakt dat hij om persoonlijke redenen bijna per onmiddellijk stopt met zijn werkzaamheden. Na de kerstvakantie komt hij nog wel even 'goed' afscheid nemen.
Onze nieuwe collega Rik Krowinkel komt Joop vervangen.

17-11-2014, door bth
Op vrijdag 5 december zal St. Nicolaas met zijn 'assistenten' onze school bezoeken.
In de ochtend zijn de lessen zoals altijd op vrijdag maar kan de Sint voor verrassingen zorgen. 's Middags is er een heuse bingo (of kienen) voor de 'niet-volwassenen'.

9-7-2014, door bth
Op woensdag 8 oktober heeft er een bijzondere ontmoeting plaatsgevonden. Leerlingen van onze school gingen op bezoek bij de bewoners van zorgcentrum Roncalli.
Het nationaal integratiediner; het is een feestje om te organiseren. Het is zeker een feest om ervoor uitgenodigd te worden. Lekker eten is de basis. Maar de achterliggende gedachte is veel groter. Verschillen tussen mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen. Daar heeft iedereen baat bij. 
'Eten brengt mensen samen. Waar eten is, is het gezellig'.  Onder dit motto hadden het Nt2 Mundium College en verzorgingshuis Roncalli zich samen gepakt.
Op woensdagmiddag 8 oktober organiseerden zij samen, in het kader van het nationaal integratiediner, een gezellige middag. Bewoners van Roncalli en leerlingen van het Nt2 Mundium college (mbo 1h en VD3) hebben elkaar - onder het genot van koffie, thee en hapjes - ontmoet.
Veel bijzondere, ontroerende en mooie verhalen werden verteld en er werd natuurlijk ook gelachen. Deze ‘cultuur shake’ is absoluut voor herhaling vatbaar. Archief
Pagina 6 van 11Eerste   Vorige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

 
Welkom bij NT2 Mundium College

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

Laatste fotoalbum

IMG_20170423_121622