Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Som Today   Google Mail  Digicampuz WiskundeRoosterbord


Laatste nieuws
15-2-2016, door hbk
Op vrijdagmiddag 5 februari hebben onze leerlingen en docenten carnaval gevierd! De leerlingen konden zich verkleden, er werd gezellig gedanst en de leerlingen konden zich laten schminken. Er waren lekkernijen zoals 'nonnevotten' en de leerlingen hebben spelletjes gespeeld. Het was een feestelijke middag en de foto's zijn te bekijken in het fotoalbum 'Carnaval 2016'. 

15-2-2016, door hbk
St. Ursula in Horn organiseert een zaalvoetbaltoernooi van 15 februari t/m 18 februari. 
Onze school neemt hieraan deel met vier teams. De afgelopen periode hebben de leerlingen samen met onze docent lichamelijke opvoeding, Yvonne Boeve, hiervoor getraind. Wij wensen de deelnemers veel succes en sportplezier! 


20-11-2015, door hbk
Afgelopen week zijn zeven leerlingen van onze school gestart met het volgen van praktijklessen in het Praktijkonderwijs Roermond. De theorie krijgen ze op hun eigen school. De leerlingen hebben gekozen voor een sector zoals Techniek, Horeca, Agro en Uiterlijke verzorging. Veel aandacht zal uitgaan naar vaardigheden die op een werkplek belangrijk zijn. In november en december maken ze kennis met de vakken, begin volgend jaar gaan ze stagelopen in hun studierichting. In de stage worden de leerlingen begeleid naar werk of misschien een MBO-studie. De jongeren krijgen het maatwerk dat ze nodig hebben. Onze zorgcoördinator Miep Kaiser gaat wekelijks vier uur naar Praktijkonderwijs Roermond om daar acht leerlingen extra te ondersteunen met Nederlands.
Het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Limburg stelt voor deze samenwerking geld beschikbaar om jongeren maatwerk en passend onderwijs te bieden. 

Archief
Pagina 2 van 11Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

 
Welkom bij NT2 Mundium College

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

De afgelopen decennia is het onderwijs aan nieuwkomers, waarin het onderricht in Nederlands als Tweede Taal (Nt2) een belangrijke plaats inneemt, volwassen geworden. Lesmethoden zijn ontwikkeld en docenten kunnen zich laten opleiden tot docent Nt2 aan hogescholen en universiteiten. 

Scholen hebben aparte opvangklassen of gespecialiseerde locaties voor wat officieel heet Eerste Opvang Anderstaligen. Nt2 Mundium is zo'n gespecialiseerde locatie met een regionale functie. De afgelopen 24 jaar hebben hier bijna 4000 leerlingen uit 98 landen, van analfabeet tot universitair opgeleid, hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs of op de Nederlandse arbeidsmarkt gezet.

Naarmate de Europese Unie zich verder uitbreidt, vervagen steeds meer grenzen en neemt de arbeidsmigratie toe. Ook in Nederland vestigen zich in toenemende mate werknemers of zelfstandigen vanuit het buitenland. Vaak nemen zij hun gezinnen mee. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een groeiend aantal buitenlandse scholieren.

Het aantal vluchtelingen dat zich jaarlijks in Nederland meldt, is door een strengere wetgeving de afgelopen jaren sterk afgenomen. Alhoewel er in 2015 duidelijk sprake was van een sterke stijging van asielzoekers, zeker vanuit Syrië, wordt het kwantitatieve niveau van 2000 bij lange na nog niet gehaald. 


In Midden Limburg bevinden zich twee AZC's, één in Echt en één in Baexem. Leerplichtigen uit deze centra moeten bij ons onderwijs komen volgen, niet-leerplichtigen mogen en velen maken daar graag gebruik van.


Aanvang schooljaar 2016-2017 telt de school 320 leerlingen, waarvan 101 leerlingen uit Syrië en 50 leerlingen uit Eritrea afkomstig zijn. De overige leerlingen komen uit 48 verschillende landen. 

Laatste fotoalbum

IMG_20170423_121622