Ouders

CONTACTEN MET OUDERS/VOOGDEN
De school hecht veel waarde aan contacten met ouders/voogden. Het eerste contact vindt plaats bij de inschrijving van de leerling. De ouders worden dan nadrukkelijk uitgenodigd zich op ieder gewenst moment met vragen tot de school te wenden. Op hun beurt houden de mentoren de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Indien daar aanleiding toe is worden zij uitgenodigd voor een gesprek. 

Alleenstaande minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke voogden van het NIDOS. De NIDOS voogden worden beschouwd als ouders en als zodanig gelijkelijk behandeld.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de locatie Nt2 een eigen deelraad. Over de invulling hiervan zullen de ouders en wettelijke vertegenwoordigers aan het begin van elk schooljaar geïnformeerd worden.
CONTACTEN MET OUDERS/VOOGDEN
De school hecht veel waarde aan contacten met ouders/voogden. Het eerste contact vindt plaats bij de inschrijving van de leerling. De ouders worden dan nadrukkelijk uitgenodigd zich op ieder gewenst moment met vragen tot de school te wenden. Op hun beurt houden de mentoren de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Indien daar aanleiding toe is worden zij uitgenodigd voor een gesprek. 

Alleenstaande minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke voogden van het NIDOS. De NIDOS voogden worden beschouwd als ouders en als zodanig gelijkelijk behandeld.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de locatie Nt2 een eigen deelraad. Over de invulling hiervan zullen de ouders en wettelijke vertegenwoordigers aan het begin van elk schooljaar geïnformeerd worden.