Gedragsregels in de school

De school heeft een aantal gedragsregels opgesteld ten einde het leef- en werkklimaat in de school tijdens de lessen en de pauzes zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentoren stellen de leerlingen van deze regels op de hoogte. Deze schoolregels zijn in 11 verschillende talen verkrijgbaar op de schooladministratie.
De school heeft een aantal gedragsregels opgesteld ten einde het leef- en werkklimaat in de school tijdens de lessen en de pauzes zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentoren stellen de leerlingen van deze regels op de hoogte. Deze schoolregels zijn in 11 verschillende talen verkrijgbaar op de schooladministratie.
Schoolreglement