Pesten

In de gedragsregels staat dat de school niet toestaat dat er wordt gepest. Hier wordt streng op toegezien. In onderstaand document is beschreven hoe leerlingen, docenten en ouders moeten handelen als er toch wordt gepest.
In de gedragsregels staat dat de school niet toestaat dat er wordt gepest. Hier wordt streng op toegezien. In onderstaand document is beschreven hoe leerlingen, docenten en ouders moeten handelen als er toch wordt gepest.
Pestprotocol