Klachtenregeling

Deze is voor de scholen van Stichting Onderwijs Midden Limburg vastgelegd in een stichtingsbrede regeling die te vinden is op de website van de Stichting www.soml.nl.
In eerste instantie kan men terecht bij de individuele docent of mentor. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kan men de behandeling op schoolniveau voorleggen aan het Bemiddelings Assistentie Team, waarin zitting hebben de locatiedirecteur, een vertrouwenspersoon en een contactpersoon. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Indien de klacht niet op schoolniveau naar tevredenheid kan worden afgehandeld, zal deze doorgeleid worden naar een klachtencommissie zoals bedoeld in de wet op het Voortgezet Onderwijs.
Deze is voor de scholen van Stichting Onderwijs Midden Limburg vastgelegd in een stichtingsbrede regeling die te vinden is op de website van de Stichting www.soml.nl.
In eerste instantie kan men terecht bij de individuele docent of mentor. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kan men de behandeling op schoolniveau voorleggen aan het Bemiddelings Assistentie Team, waarin zitting hebben de locatiedirecteur, een vertrouwenspersoon en een contactpersoon. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Indien de klacht niet op schoolniveau naar tevredenheid kan worden afgehandeld, zal deze doorgeleid worden naar een klachtencommissie zoals bedoeld in de wet op het Voortgezet Onderwijs.
Aansprakelijkheid

De Stichting Onderwijs Midden Limburg heeft een aansprakelijkheids-verzekering. Onder deze verzekering valt niet verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen.
Daarnaast is er een ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan (ook tijdens de vakanties, excursies e.d.) van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aan-gegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten. De ongevallenverzekering is tevens van kracht tijdens door de school georganiseerde excursies, uitstapjes e.d. Bij de administratie van de school kunt u terecht voor meer gedetailleerde informatie.
De Stichting Onderwijs Midden Limburg heeft een aansprakelijkheids-verzekering. Onder deze verzekering valt niet verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen.
Daarnaast is er een ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan (ook tijdens de vakanties, excursies e.d.) van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aan-gegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten. De ongevallenverzekering is tevens van kracht tijdens door de school georganiseerde excursies, uitstapjes e.d. Bij de administratie van de school kunt u terecht voor meer gedetailleerde informatie.