De school

NT2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen. Kerndoel is de leerlingen/cursisten de Nederlandse taal leren zodat zij hierin op een dusdanig niveau kunnen communiceren dat zij in staat zijn het reguliere Nederlandse onderwijs op alle niveaus te volgen. 
Ook de voor vervolgonderwijs onontbeerlijke vakken Engels, wiskunde/rekenen en maatschappijleer staan centraal op het curriculum. 
Daarnaast biedt de school al die vakken aan die het de individuele leerling/cursist mogelijk maken tot de vervolgopleiding van haar of zijn keus te worden toegelaten. Daarbij valt te denken aan vakken zoals biologie, scheikunde, natuurkunde etc. op het gewenste niveau voor mbo of hbo/wo.

Voor niet-leerplichtigen bestaat tevens de mogelijkheid hun taalniveau, na het behalen van het inburgeringscertificaat, zodanig te verfijnen dat het hun positie op de arbeidsmarkt significant verbetert.

Nieuw in Nederland en de dringende wens de persoonlijke startkwalificatie in de nieuwe samenleving te verbeteren? Neem dan contact met ons op.NT2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen. Kerndoel is de leerlingen/cursisten de Nederlandse taal leren zodat zij hierin op een dusdanig niveau kunnen communiceren dat zij in staat zijn het reguliere Nederlandse onderwijs op alle niveaus te volgen. 
Ook de voor vervolgonderwijs onontbeerlijke vakken Engels, wiskunde/rekenen en maatschappijleer staan centraal op het curriculum. 
Daarnaast biedt de school al die vakken aan die het de individuele leerling/cursist mogelijk maken tot de vervolgopleiding van haar of zijn keus te worden toegelaten. Daarbij valt te denken aan vakken zoals biologie, scheikunde, natuurkunde etc. op het gewenste niveau voor mbo of hbo/wo.

Voor niet-leerplichtigen bestaat tevens de mogelijkheid hun taalniveau, na het behalen van het inburgeringscertificaat, zodanig te verfijnen dat het hun positie op de arbeidsmarkt significant verbetert.

Nieuw in Nederland en de dringende wens de persoonlijke startkwalificatie in de nieuwe samenleving te verbeteren? Neem dan contact met ons op.