Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden bij Sanela Hamzic.

Telefoon: 0475-453618
Email: shamzic@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

De intake wordt verzorgd door:
  • Mieke van Montfort: leerplichtige leerlingen
  • San van Esser: niet-leerplichtige leerlingen
U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden bij Sanela Hamzic.

Telefoon: 0475-453618
Email: shamzic@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

De intake wordt verzorgd door:
  • Mieke van Montfort: leerplichtige leerlingen
  • San van Esser: niet-leerplichtige leerlingen